utsetting_fisk

Dovre fjellstyre
er et forvaltningsorgan som administrerer jakt, fiske, setring og beite i Grimsdal Statsallmenning og Dovrefjell Statsallmenning. Til sammen utgjør de to statsallmenningene 921 km2 og er 65% av arealet i Dovre kommune. 820 km2 er snaufjell. I tillegg til forvaltning av jakt og fiske driver fjellstyret tilrettelegging for friluftsliv og oppsyn/informasjon i statsallmenningene der store deler av arealet består av nasjonalparker, naturreservater og landskapsvernområder.
Fjellstyret kan tilby både fiske og jakt på småvilt, reinsdyr, elg og rådyr.
 

Fjellstyret

Dovre fjellstyre ledes av et styre bestående av 5 medlemmer valgt av kommunestyret. Medlemmene sitter i perioder på 4 år (følger kommunestyreperiodene).

 

For perioden 2015 - 2019 består Dovre fjellstyre av:

Stian Brenden (leder) vara; Oddleif Angård

Gunn Jane N. Ulekleiv (nestleder) vara; Nina Bentdal

Frode Stordal vara; Ingerid Bjørkås
 
Anne Stine H. Ekre vara; Martin Ekre
 
Brynjar Berge vara; Nils Gråberg
 

Fjelloppsyn/administrasjon

Fjellstyret har tilhold på Dovre fjellsenter, i Dombås sentrum. 

Dovre fjellstyre har to fast ansatte. 

 Kari Svendsgard:     Fjelloppsyn og daglig leder 

 Asgeir Myhrmoen:    Fjelloppsyn
 
  

Fjelloppsynet har politimyndighet innenfor natur- og miljølovene.

Fjellstyrekontoret er betjent tirsdager mellom kl. 9.00 og 15.00.

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp jaktkort online

Jaktkort kan kjøpes online via Inatur:
inatur a

 

 

rein

Nyheitsbrev

Ønsker du å bli varslet på mail om
aktuelle saker og nyheter?

Kontakt info:

Dovre Fjellstye
Kyrkjevegen 5
2660 DOMBÅS

mob: 905 03 035 Asgeir Myhrmoen
mob: 918 35 424 Kari Svendsgard

Send oss ein E-post: mailico a