Rypejakt Tollevshaugen

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mye av småviltjaktterrenget ligger i snaufjell der det er rike muligheter for jakt på fjellrype. Lirypeterreng finnes i dalene og andre områder med rikere vegetasjon.  

 Harejakt med hund utøves i bjørkeskogområdene. Bestanden av skogsfugl er nokså begrenset, men det skytes noen få orrfugl hvert år.

Jaktfelt og perioder

I tiden 15.09 - 20.10 er småviltjakta regulert med inndeling i perioder, jaktfelt og begrensning i antall jegere pr. periode.
For utenbygds jegere uten hund, innenbygds jegere uten hund og innenbygds jegere med hund er småviltterrenget delt i to felt. Dovrefjell statsallmenning og Grimsdal statsallmenning. 
For utenbygd jegere med hund er terrenget delt i 5 felt. Dørålen, Grimsdalen Sør, Grimsdalen Nord, Dovrefjell og Hjerkinn.

Begrensning i antall ryper, endring av jakttid
Det er kun tillatt å skyte 1 rype pr. dag.
Fjellstyret kan øke dagskvoten dersom høst-takseringen tilsier endring. Dersom bestanden tilsier det kan fjellstyret stoppe, avlyse eller begrense jakttida.

Harejakt
For harejakt med hund for utenbygdsboende er det i perioden 11.10 - 20.10 et begrenset antall jaktlag i de forskjellige feltene.
Harejakt med hund er inndelt i 7 felt. Dørålen, Haverdalen, Botten/Gråsida, Grimsdalen, Furuhaugli, Gautå og Hjerkinn.

Tilbud om jaktkort 
Jegere som får tilbud om jaktkort vil få  tilsendt tilbud kort tid etter at søknadsfristen er ute. trekningslistene legges samtidig ut på våre nettsider. Søkere som ikke mottar tilbud eller ikke står på listene må gå ut fra at de ikke er trukket ut. Disse vil ikke motta særskild beskjed om dette.

Fullstendige regler for småviltjakt

 

HJERKINN SKYTEFELT
I forbindelse med oppryddingsarbeider og tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt til sivile formål, kan det i perioder være begrenset adgang i dette området. Fjellstyret beklager dette.

 

KORTTYPER

Det selges ulike kort-typer: 1-dags, 2 dagers, 3-dagers, uke og sesong.
I perioden fram til 23.oktober selges kun periodekort. Periodekortene varer 5-6 dager. Sesongkortet varer fra 24.oktober og ut sesongen. Det er også mulig å kjøpe et kombinert periodekort (begrenset periode) og sesongkort. Ta kontakt med fjellstyret for kombikort.

 

Kjøp jaktkort på internet!

Ved å gå inn på inatur sine nettsider har du mulighet til å kjøpe både fiske- og jaktkort via internett.

Jaktkort som ikke blir betalt innen fristen, blir lagt ut for salg på
inatur. Vi antar at det blir tilgjengelig en del attraktive kort her. Førstemann til mølla...

inatur
Lenke direkte til småviltjakt i Dovrefjell og Grimsdal statsallmenning.

 

Når du kjøper kortet må du huske å skrive det ut sammen med reglene for småviltjakt. Alt dette finner du på inatur.

 

Smårovviltjakt
For å kunne drive jakt og fangst på mink, mår og rødrev kreves det særskilt tillatelse fra fjellstyret. Jakt på andre rovviltarter krever særskilt tillatelse fra fjellstyret eller fylkesmannen.

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp jaktkort online

Jaktkort kan kjøpes online via Inatur:
inatur a

 

 

rein

Nyheitsbrev

Ønsker du å bli varslet på mail om
aktuelle saker og nyheter?

Kontakt info:

Dovre Fjellstye
Kyrkjevegen 5
2660 DOMBÅS

mob: 905 03 035 Asgeir Myhrmoen
mob: 918 35 424 Kari Svendsgard

Send oss ein E-post: mailico a