Andre fjellstyrer og grunneiere i Rondane og Dovrefjellområdet med nettside:

 Lesja Fjellstyre
 
 Sunndal Fjellstyre
 
 Sel Fjellstyre
 
 Ringebu Fjellstyre
 
 Folldal Fjellstyre
 
 Norges fjellstyresamband
 

 Oppdal bygdeallmenning
 
 Joramo bygdealmenning
 

Andre aktører i forvaltningen av fjellområdene våre:

 Dovre kommune
 
 Lesja kommune
 
 Oppdal kommune
 
 Sunndal kommune
 
 Folldal kommune
 
 Sel kommune 

 Fylkesmannsembeter
 
 Direktoratet for naturforvaltning
 

 Villreinen, årbok for Villreinrådet i Norge
 
 Villreinen som Verdensarv
 


Informasjon og kortsalg:

 iNasjonalparker, informasjon om Dovrefjell/Sunndalsfjella, Dovre og Rondane nasjonalparker.
 
 inatur, kjøp av jakt- og fiskekort.
 

Vil du vite mer om lover og forskrifter?

 På Lovdata finner du frem til alle lover og forskrifter i Norge.
 
 Her er et lite utvalg:
 Fjelloven, Fjellstyrenes "egen lov":  
 
 Friluftsloven
 
 Viltloven
 
 Lakse- og innlandsfiskeloven
 
 Motorferdselloven
 
 Forurensningsloven
 
 Kulturminneloven
 

Naturmangfoldloven

 

 

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp jaktkort online

Jaktkort kan kjøpes online via Inatur:
inatur a

 

 

rein

Nyheitsbrev

Ønsker du å bli varslet på mail om
aktuelle saker og nyheter?

Kontakt info:

Dovre Fjellstye
Kyrkjevegen 5
2660 DOMBÅS

mob: 905 03 035 Asgeir Myhrmoen
mob: 918 35 424 Kari Svendsgard

Send oss ein E-post: mailico a