space

Villrein praktkar med to simler 640x425 Liste over mottatte søknader for innenbygdsboende

 søkere på villreinjakt 2017

 Sjekk at data som er registrert er riktig og gi

 fjellstyret beskjed snarest ved eventuelle feil i listene

 Villreinsøknad 2017

space

Velkommen!
Dovre fjellstyre er et forvaltningsorgan som administrerer jakt, fiske, setring og beite i Grimsdal og Dovrefjell Statsallmenning. Til sammen utgjør de to statsallmenningene 921 km2 og har 65% av arealet i Dovre kommune. 820 km2 er snaufjell.

hjerkinndammen

I tillegg til forvaltning av jakt og fiske driver fjellstyret tilrettelegging for friluftsliv og oppsyn/informasjon i statsallmenningene der store deler av arealet består av nasjonalparker, landskapsvernområder og naturreservater.

 

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp jaktkort online

Jaktkort kan kjøpes online via Inatur:
inatur a

 

 

rein

Nyheitsbrev

Ønsker du å bli varslet på mail om
aktuelle saker og nyheter?

Kontakt info:

Dovre Fjellstye
Kyrkjevegen 5
2660 DOMBÅS

mob: 905 03 035 Asgeir Myhrmoen
mob: 918 35 424 Kari Svendsgard

Send oss ein E-post: mailico a